Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji II

Anotace projektu:

Projekt podporuje přírodovědné vzdělání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji. Nadaným žákům ze ZŠ a SŠ nabídne cyklus přednášek, praktických cvičení a odborných exkurzí z biologie, chemie a fyziky. Cílem projektu je prostřednictvím nabízených aktivit přispět k odbornému růstu jednotlivých účastníků. Při realizaci projektu bude využito potenciálu ZČU v oblasti personálního a materiálního zabezpečení.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Řešitel:

  • Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.