I-SKYPE (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education)

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce

Trvání:  1. 10. 2016 – 30. 6. 2019

Řešitel:

  • Miroslava Schrimpelová (Dr. Josef Raabe Slovensko, , s.r.o.)

Spoluřešitel:

  • RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.