Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Trvání:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Řešitel:

  • doc. RNDr. Katarina Holcova, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Spoluřešitel:

  • Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.