Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006677

Anotace  projektu:

Projekt v souladu se Strategiemi vzdělávací politiky ČR do roku 2020, zvyšuje kvalitu pregrad. vzdělávání na FPE, předkládá především inovovaný systém praxí a aktivit s nimi spojených, větší provázanost aktivit pracovníků VŠ, učitelů fakultních škol a studentů VŠ – budoucích učitelů, kdy učitel doprovází studenty VŠ a společně s ním se rozvíjí, prostřednictvím různých aktivit řešených v rámci projektu. Bude připraven model „klinické školy“ do prostředí vybraných fakultních škol.

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 10. 2017 – 28. 2. 2020

Řešitel projektu:

  • RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.


Logo OPVVV