Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0033
Zkrácený název projektu: Polytechnická výchova v MŠ
Název projektu anglicky: The contents, methods an forms of polytechnic education in kindergartens
Koordinátor projetu: Mgr. Milan Podpera
Finanční manažer projektu: Ing. Libor Valeš
Partneři projektu: Hlasové centrum o.p.s., Step by Step ČR, o.p.s.
Cílová skupina

  • Cílovou skupinou projektu jsou učitelé mateřských škol, popř. ředitelé MŠ (spojených ZŠ a MŠ) a jejich zástupci.
  • Jedná se o pedagogické pracovníky západočeského regionu (z Plzeňského a Karlovarského kraje).
  • Vzhledem k přesahu některých aktivit je projekt vhodný i pro pedagogy speciálních mateřských škol.
  • Celkově je v regionu cca přes dva tisíce učitelů MŠ.
Popis projektu – cíle
  • —Podpořit polytechnickou výchovu v MŠ.  V této oblasti chceme učitele MŠ vzdělávat prostřednictvím kurzů DVPP.
  • —Přispět k profesnímu rozvoji CS v oblasti komunikačních a osobnostně kultivujících kompetencí (také prostřednictvím kurzů DVPP).
  • —Posílit horizontální, vzájemné kolegiální učení (jeden od druhého), což naplňuje kurz interního mentoringu a stáže tuzemské a zahraniční.

Prezentace k projektu Polytechnická výchova


 

Polytechnická výchova – vymezení pojmu pro kontext projektu „Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách“ připravil Mgr. Milan Podpera

V rámci projektu ESF „Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v MŠ“ nabízí FPE ZČU kurzy DVPP zaměřené na polytechnickou výchovu v MŠ, na osobnostní rozvoj učitelů a interní mentoring. Dále se mohou pedagogové MŠ zúčastnit tuzemských a zahraničních stáží ve vybraných mateřských školách.

Výstup projektu

Publikace Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v MŠ, příloha č. 1