Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium - obor Učitelství psychologie pro SŠ dle § 6 odst. 1 písm. b) Vyhlášky 317/2005Sb. (pro absolventy učitelství pro SŠ)
Garant: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se (do 31. 8. 2018)

Nabízené kurzy v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0010)

Základy manažerské praxe pro řídící pracovníky škol - on-line kurz
Garant: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.
Cena: zdarma
Rozsah: 19 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Selfmanagement pro řídící pracovníky ve školství - on-line kurz
Garant: PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková
Cena: zdarma
Rozsah: 19 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Antistresový program pro řídící pracovníky škol - on-line kurz
Garant: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Cena: zdarma
Rozsah: 19 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Výcvik sociálně manažerských kompetencí pro řídící pracovníky škol - on-line kurz
Garant: PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.
Cena: zdarma
Rozsah: 20 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé kurzy – Psychologie

 Forenzní psychologie I
Garant: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. Rozsah (hodin): 60 Cena: 7 000 Kč
Forenzní psychologie II
Garant: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. Rozsah (hodin): 60 Cena: 7 000 Kč
Arteterapie
Garant: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Cena: 5 000 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se (do 31. 8. 2018)
Muzikoterapie
Garant: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Cena: 5 000 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se (do 31. 8. 2018)

Podrobnější informace


Bc. Gabriela Hrubá - Studijní referntka

Jana Bozděchová -  Studijní referntka