Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium - obor Učitelství psychologie pro SŠ (pro absolventy učitelství pro SŠ)
Garant: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Nabízené kurzy v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0010)

Základy manažerské praxe pro řídící pracovníky škol - on-line kurz
Garant: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.
Cena: zdarma
Rozsah: 19 hodin
Termín: 1.10.
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Selfmanagement pro řídící pracovníky ve školství - on-line kurz
Garant: PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková
Cena: zdarma
Rozsah: 19 hodin
Termín: 10.9.
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Antistresový program pro řídící pracovníky škol - on-line kurz
Garant: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Cena: zdarma
Rozsah: 19 hodin
Termín: 1.11.
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Výcvik sociálně manažerských kompetencí pro řídící pracovníky škol - on-line kurz
Garant: PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.
Cena: zdarma
Rozsah: 20 hodin
Termín: 1.12.
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé kurzy – Psychologie

Arteterapie a muzikoterapie
Garant: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Cena: 5 000 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Kurz forenzní psychologie I - Základy forenzní psychologie
Garant: Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Cena: 7 000 Kč
Rozsah: 1 semestr
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Kurz forenzní psychologie II - Forenzně-psychologické postupy
Garant: Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Cena: 7 000 Kč
Rozsah: 1 semestr
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)

Podrobnější informace


Bc. Gabriela Hrubá - Studijní referntka