Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium německého jazyka - učitelství pro 2. st. ZŠ (pro absolventy učitelství)
Garant: Mgr. Eva Salcmanová
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium německého jazyka - učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství NJ pro 2. st. ZŠ)
Garant: Mgr. Eva Salcmanová
Cena: 8 500 za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé kurzy

 • Interaktivní vyučování – didaktický kurz pro učitele NJ
 • Opakovací kurz před státní ZZK – Bc. (NJ)
 • Předškolní rozvoj senzorických funkcí a grafomotoriky jako součást prevence výukových obtíží v jazykovém vyučování (NJ)
 • Počáteční čtenářská gramotnost a výběr vhodné metody nácviku čtení (NJ)
 • Prohlubující jazykový kurz pro studenty germanistiky
 • Opakovací kurz před státní ZZK – Mgr. (NJ)
 • Přípravný teoreticko-vzdělávací kurz v německém jazyce a literatuře
 • Intenzivní přípravný jazykový kurz německého jazyka
 • Přípravný kurz německého jazyka na přijímací zkoušky – Bc.
 • Trénink překládání a tlumočení (čeština – němčina)
 • Trénink překládání a tlumočení (čeština – němčina) 2. část
 • Jazykově didaktický seminář (KNJ)
 • Překladatelsko-tlumočnický seminář 3
 • Konverzační kurz němčiny s rodilým mluvčím

Podrobnější informace o kurzech a termínech konání:

Mgr. Hana Menclová, odborná asistentka katedry německého jazyka FPE

tel. 377 636 150

http://www.zcu.cz/knj