Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro 2. st. ZŠ
Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová
Cena: 7 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství NJ pro 2. st. ZŠ)
Garant: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
Cena: 8 500 za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro SŠ
Garant: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
Cena: 7 500 Kč / semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé kurzy – Německý jazyk

sekretářka: Mgr. Irena Chavíková, tel.: 377 636 142, ichavik@knj.zcu.cz, Chodské nám. 1, Plzeň

Efektivní výuka cizího jazyka v době online možností
Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová Rozsah (hodin): 2 Cena: 300 Kč
Interaktivní vyučování – didaktický kurz pro učitele NJ
Garant: Mgr. Věra Krbůšková Rozsah (hodin): 4 Cena: 650 Kč
Jazykově didaktický seminář (KNJ)
Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová Rozsah (hodin): 26 Cena: 2 900 Kč
Konverzační kurz němčiny s rodilým mluvčím
Garant: Mgr. Julia Průcha-Wittmann, B.A. Rozsah (hodin): 20 Cena: 2 390 Kč
Němčinář v jazykové a didaktické kondici
Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová Rozsah (hodin): 32 Cena: 2 700 Kč
Nové internetové „vychytávky“ ve světě výuky NJ II
Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová Rozsah (hodin): 4 Cena: 600 Kč
Nové internetové vychytávky ve světě výuky NJ
Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová Rozsah (hodin): 4 Cena: 600 Kč
Prohlubující jazykový kurz NJ
Garant: Mgr. Václav Salcman, Ph.D. Rozsah (hodin): 52 Cena: 3 900 Kč
Prohlubující jazykový kurz pro studenty germanistiky
Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová Rozsah (hodin): 52 Cena: 3 900 Kč
Překladatelsko-tlumočnický seminář 3
Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. Rozsah (hodin): 24 Cena: 2 250 Kč
Trénink překládání a tlumočení (čeština – němčina)
Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. Rozsah (hodin): 24 Cena: 2 900 Kč
Trénink překládání a tlumočení (čeština – němčina) 2. část
Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. Rozsah (hodin): 24 Cena: 2 900 Kč
Trénink překládání a tlumočení (čeština – němčina) V.
Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. Rozsah (hodin): 24 Cena: 2 900 Kč

http://www.zcu.cz/knj