Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Krátkodobé kurzy – Chemie

sekretářka: Hana Holubová, tel.: 377 636 641, holubovh@kch.zcu.cz, Veleslavínova 42, Plzeň

Barevný svět a chemický experiment
Garant: Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. Rozsah (hodin): 4 Cena: 200 Kč
Den učitelů chemie
Garant: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. Rozsah (hodin): 8 Cena: 970 Kč
Energetické a chemické využití uhlí a jeho dopad na životní prostředí
Garant: prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. Rozsah (hodin): 24 Cena: 2 750 Kč
Environmentální aspekty chemických výrob
Garant: prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. Rozsah (hodin): 20 Cena: 2 750 Kč
Exkurze do chemického provozu
Garant: prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. Rozsah (hodin): 6 Cena: 500 Kč
Chemické látky v našem životě
Garant: doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc. Rozsah (hodin): 4 Cena: 200 Kč
Chemie potravin a výživy
Garant: doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc. Rozsah (hodin): 4 Cena: 200 Kč
Chemie v laboratoři
Garant: doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. Rozsah (hodin): 16 Cena: 1 700 Kč