Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Nabízené kurzy v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0010)

Chemické látky v našem životě
Garant: Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Chemie potravin a výživy
Garant: Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Chemie v laboratoři
Garant: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Cena: zdarma
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Den učitelů chemie
Garant: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Cena: zdarma
Rozsah: 8 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Environmentální aspekty chemických výrob
Garant: Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.
Cena: zdarma
Rozsah: 24 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Energetické a chemické využití uhlí a jeho dopad na životní prostředí
Garant: Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.
Cena: zdarma
Rozsah: 24 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé programy

  • Barevný svět a chemický experiment
  • Exkurze do chemického provozu
  • Chemie potravin a výživy
  • Chemické látky v našem životě
  • Chemické vzdělávání v teorii a praxi

Podrobnější informace Vám podají


Bc. Gabriela Hrubá -  Studijní referentka

Jana Bozděchová -  Studijní referentka