Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro ZŠ (pro absolventy učitelství pro ZŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb. vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace:

Krátkodobé kurzy – Čeština jako cizí jazyk

Základní kurz

Čeština jako cizí jazyk
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 2 500 Kč
Rozsah: 1 semestr
Termín: 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5.
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Rozšiřující jednodenní semináře:

(Pokud není uveden termín kurzu, vyplněním přihlášky můžete vyjídřit předběžný zájem o kurz. Termín kurzu vám bude zaslán po přihlášení dostatečného počtu zájemců.)

Čeština pro cizince – specifika výuky dětí (Čeština jako cizí jazyk)
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 1 semestr
Termín: 20. a 27. 9. odpoledne
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Výuka řečových dovedností v češtině pro cizince (Čeština jako cizí jazyk)
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 1 semestr
Přihlásit se (do 31. 12. 2019)
Jak vytvářet výukové materiály pro žáka s OMJ (Čeština jako cizí jazyk)
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 1 semestr
Přihlásit se (do 31. 12. 2019)
Problematika výuky české gramatiky pro cizince (Čeština jako cizí jazyk)
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 1 semestr
Termín: leden 2019
Přihlásit se (do 31. 12. 2019)

Dějiny a literatura po roce 1945. Moderní odborné a didaktické metody.
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. Rozsah (hodin): 96 Cena: 6 000 Kč
Literatura a film
Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc. Rozsah (hodin): 8 Cena: 1 500 Kč
Přehled a poetika malých divadel
Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc. Rozsah (hodin): 8 Cena: 1 500 Kč

Podrobnější informace Vám podají


Bc. Gabriela Hrubá - Studijní referentka

Jana Bozděchová - Studijní referentka