Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ
Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro ZŠ
Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb. vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace:

Krátkodobé kurzy – Čeština jako cizí jazyk

(Pokud není uveden termín kurzu, vyplněním přihlášky můžete vyjádřit předběžný zájem o kurz. Termín kurzu vám bude zaslán po přihlášení dostatečného počtu zájemců.)

Základní kurz

Čeština jako cizí jazyk
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 2 900 Kč
Rozsah: 1 semestr
Termín: listopad 2021
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Výuka češtiny pro žáky-cizince ZDARMA pro pedagogy města Plzně
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 0 Kč
Rozsah: 36 hodin
Termín: listopad 2021
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Rozšiřující jednodenní semináře:

Čeština pro cizince – specifika výuky dětí (Čeština jako cizí jazyk)
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 12 hodin
Termín: změna: 10. a 17. prosince 2021
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Výuka řečových dovedností v češtině pro cizince (Čeština jako cizí jazyk)
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 800 Kč
Rozsah: 6 hodin
Termín: 7. 1. 2022 od 13.15 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Jak vytvářet výukové materiály pro žáka s OMJ (Čeština jako cizí jazyk)
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 800 Kč
Rozsah: 6 hodin
Termín: 21. 1. 2022 od 13.15 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Problematika výuky české gramatiky pro cizince (Čeština jako cizí jazyk)
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 800 Kč
Rozsah: 6 hodin
Termín: 14. 1. 2022 od 13,15 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Výuka řečových dovedností v češtině pro cizince ZDARMA pro pedagogy města Plzně
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 0 Kč
Rozsah: 6 hodin
Termín: 7. 1. 2022 od 13.15 hodin
Přihlásit se (do 6. 12. 2021)
Problematika výuky české gramatiky pro cizince ZDARMA pro pedagogy města Plzně
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 0 Kč
Rozsah: 6 hodin
Termín: 14. 1. 2022 od 13.15 hodin
Přihlásit se (do 6. 12. 2021)
Jak vytvářet výukové materiály pro žáka s OMJ ZDARMA pro pedagogy města Plzně
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 0 Kč
Rozsah: 6 hodin
Termín: 21. 1. 2022 od 13.15 hodin
Přihlásit se (do 6. 12. 2021)

Dějiny a literatura po roce 1945. Moderní odborné a didaktické metody.
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. Rozsah (hodin): 96 Cena: 6 000 Kč
Literatura a film
Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc. Rozsah (hodin): 8 Cena: 1 500 Kč
Přehled a poetika malých divadel
Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc. Rozsah (hodin): 8 Cena: 1 500 Kč

Podrobnější informace Vám podají


Bc. Gabriela Hrubá - Studijní referentka

Jana Bozděchová - Studijní referentka