Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Cena: 6 000 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se (do 31. 12. 2017)
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
Garant: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro ZŠ (pro absolventy učitelství pro ZŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
Garant: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb. vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace:

Čeština jako cizí jazyk
Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 1 400 Kč
Rozsah: 1 semestr
Přihlásit se (do 31. 12. 2017)
Literatura
Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2017)
Didaktika literatury
Garant: Mgr. Vladimíra Brčáková
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2017)
Přehled a poetika malých divadel
Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 6 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2017)
Literatura a film
Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 6 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2017)

Podrobnější informace Vám podají


Bc. Gabriela Hrubá - Studijní referentka

Jana Bozděchová - Studijní referentka