Biologie všedního dne

Biologie všedního dne (CZ.1.07/1.1.30/02.0023)

Projektový manažer PhDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.  (CBG)

Charakteristika projektu

Žákům a studentům ZŠ a SŠ jsou mnohdy předkládány moderní vědecké poznatky, ale nezřídka je zapomínáno na základní biologické  zákonitosti, přírodní zdroje a suroviny, se kterými se setkáváme v každodenním životě.  Tak například žák základní školy umí vysvětlit podstatu fotosyntézy, ale ne vždy odpoví na otázku: Z čeho je vyroben cukr, který si dává každé ráno do čaje. Právě to, aby žáci a studenti uměli zodpovědět tyto otázky je hlavním cílem předkládaného projektu. Projekt nabízí vzdělávací systém s názvem „Biologie všedního dne“. Systém je rozdělen do pěti tematických okruhů (modulů) a každý modul se skládá ze tří vzdělávacích aktivit (viz příloha č. 7). Pro každou aktivitu bude vytvořen soubor podpůrných vzdělávacích materiálů. Celkem 75 učitelů absolvuje alespoň jednu vzdělávací aktivitu. Vyškolení učité pak tyto poznatky s pomocí souboru podpůrných materiálů budou implementovat do výuky na vlastní škole a zabezpeční jejich přenos na cílovou skupinu žáci.

Osoby realizačního týmu


RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. - Projektový manažer

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. - Odborný garant vzdělávání

Ing. Libor Valeš - Finanční manažer

Ing. Michal Wendl - IT specialista

Mgr. Veronika Kaufnerová - Manažerka logistiky a publicity