EnviroGIS

Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání (CZ.1.07/1.3.08/02.0011)


doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. - Odborný garant

Zajímají Vás změny přírody, ke kterým okolo nás neustále dochází? Chcete umět zpracovávat informace o této problematice na počítači?

Chcete lépe rozumět tomu, co stojí za klimatickými změnami a co můžeme ohledně změn klimatu (a celkově změn životního prostředí) očekávat do budoucnosti?

Chcete se velmi jednoduchou a názornou formou naučit na počítači zpracovávat mapy vyjadřující a analyzující tyto změny?

Pokud jste navíc učitelem základní a střední školy, který chce tyto vědomosti a dovednosti předat svým žákům, připravili jsme tento projekt právě pro Vás!

Kurz Enviro
Garant: doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
Cena: 1 800 Kč
Rozsah: 24 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Kurz GIS
Garant: doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
Cena: 1 950 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Kurz Projekty
Garant: doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
Cena: 900 Kč
Rozsah: 10 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Charakteristika projektu

Projekt EnviroGIS je zaměřený na další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji. Budou připraveny a realizovány vzdělávací kurzy, které přinesou učitelům informace o environmentálních změnách, a protože se jedná o informace prostorově orientované, budou získané znalosti propojené se získáváním dovedností zpracování informací pomocí geoinformačních technologií. Autoři tak zvolili k dosažení jednotlivých cílů jedinečný způsob dvou z počátku oddělených modulů (Enviro a GIS), které jsou však spojeny tématicky – účastníci se práci v GIS učí na environmentální problematice. Na tyto kurzy bude navazovat rozšiřující modul zaměřený na zpracování environmentálních projektů a jejich didaktické uplatnění. Účastníci budou zpracovávat pod odborným vedením lektorů a dalších konzultantů projekty s environmentální problematikou, čímž upevní a zkvalitní nabyté znalosti a dovednosti z předcházejících modulů. Kurzů se zúčastní celkem 480 pedagogických pracovníků ze ZŠ a SŠ.

Další informace

Popis programu

Webové stránky projektu http://envirogis.fpe.zcu.cz/