Krátkodobé programy

Krátkodobé vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb. vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace:

Český jazyk
Chemie
Fyzika
Historie
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Technická výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova