Harmonogram realizace kurzů v projektu DVPP

Nabízené kurzy v rámci projektu:

Astronomie 1 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
Garant: Bc. Ondřej Trnka
Cena: zdarma
Termín: 16.2.
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Astronomie 3 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Cena: zdarma
Termín: 24.3.
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Experimenty ve výuce fyziky I
Garant: PhDr. Pavel Kratochvíl
Cena: zdarma
Termín: 17.4.
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Experimenty ve výuce fyziky II
Garant: Mgr. Robert Kunesch
Cena: zdarma
Termín: 17.5.
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Dějiny vědy a techniky pro učitele ZŠ a SŠ
Garant: Ing. Jindřich Korytář
Cena: zdarma
Termín: 2.6.
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Kreativní tvoření s inspirací regionálních řemesel
Garant: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Cena: zdarma
Termín: 6.6.
Rozsah: 6 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Environmentální aspekty chemických výrob
Garant: Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.
Cena: zdarma
Termín: 10.6.
Rozsah: 24 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Moderní poznatky ve fyzice
Garant: Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Cena: zdarma
Termín: 17.6.
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Selfmanagement pro řídící pracovníky ve školství - on-line kurz
Garant: PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková
Cena: zdarma
Termín: 10.9.
Rozsah: 19 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Energetické a chemické využití uhlí a jeho dopad na životní prostředí
Garant: Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.
Cena: zdarma
Termín: 29.9.
Rozsah: 24 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Základy manažerské praxe pro řídící pracovníky škol - on-line kurz
Garant: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.
Cena: zdarma
Termín: 1.10.
Rozsah: 19 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Antistresový program pro řídící pracovníky škol - on-line kurz
Garant: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Cena: zdarma
Termín: 1.11.
Rozsah: 19 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Den učitelů chemie
Garant: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Cena: zdarma
Termín: 26.11.
Rozsah: 8 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Výcvik sociálně manažerských kompetencí pro řídící pracovníky škol - on-line kurz
Garant: PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.
Cena: zdarma
Termín: 1.12.
Rozsah: 20 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Chemie potravin a výživy
Garant: Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.
Cena: zdarma
Termín: 11.12.
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Algebra zajímavě: nové podněty a úlohy
Garant: Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Cena: zdarma
Termín: 31.12.
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Astronomie 2 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
Garant: Mgr. Marek Česal
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Chemické látky v našem životě
Garant: Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Chemie v laboratoři
Garant: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Cena: zdarma
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Hry v matematice 1. stupně
Garant: PhDr. Šárka Pěchoučková, PhD.
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze