Získání kvalifikace

Získání kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí získání kvalifikace:

Studium pro výchovné poradce
Garant: Mgr. Pavla Soukupová
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se (do 31. 12. 2018)
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů - UOP na SŠ - Pedagogické studium A
Garant: PaedDr. Petr Mach, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů praktického vyučování - UPV a odborného výcviku - UOV na SŠ - Pedagogické studium - B + C
Garant: PaedDr. Petr Mach, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele
Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se (do 31. 12. 2018)
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ
Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se (do 31. 12. 2018)
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na vychovatele
Garant: PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
Cena: 8 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze