Získání kvalifikace

Získání kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí získání kvalifikace:

Studium pro výchovné poradce
Garant: Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Termín: říjen 2021 (pro min. 10 uchazečů)
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele
Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Cena: 7 500 Kč za semestr
Termín: říjen 2021 (pro min. 10 uchazečů)
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ
Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Cena: 7 500 Kč za semestr
Termín: říjen 2021 (pro min. 10 uchazečů)
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů - UOP na SŠ - Pedagogické studium A
Garant: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Termín: září 2021
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů praktického vyučování - UPV a odborného výcviku - UOV na SŠ - Pedagogické studium - B + C
Garant: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy a střední školy
Garant: Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.
Cena: 8 500 Kč za semestr
Termín: září/říjen 2021
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na vychovatele
Garant: PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
Cena: 8 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze