Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Podpora zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti integrace dětí a žáků cizinců v regionálním školství v roce 2022

Podpora zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti integrace dětí a žáků cizinců v regionálním školství v roce 2022

Zpět

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název projektu: Podpora zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti integrace dětí a žáků cizinců v regionálním školství v roce 2022

Realizace projektu: 01.07.2022 - 31.12.2022

Řešitel: Mgr. Dita Macháčková

Anotace projektu:

Cílem projektu je seznámení s problematikou popisu a prezentace českého jazyka jinojazyčným mluvčím, se specifiky výuky žáků - cizinců a s dostupnými zdroji informací a materiálů. Účastníkům budou přiblíženy vybrané lingvodidaktické postupy (prezentace gramatických kategorií a jevů, rozvoj řečových dovedností), sociokulturní aspekty výuky či problematika integrace žáků-cizinců do české společnosti a školního prostředí.

Zdroje projektu: 55 734

Webové stránky projektu: https://www.pc.fpe.zcu.cz/

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies