Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Plzeňský kraj

Název projektu: Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.47/02.0010

Realizace projektu: 01.03.2013 - 28.02.2015

Řešitel: PhDr. Jana Vaňková

Anotace projektu:

Cílem projektu je zlepšit profesní kompetence pracovníků škol v Plzeňském kraji. Aktivity projektu podpoří výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, zlepší kompetence učitelů pro udržitelný rozvoj a rozvinou řídící kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
V projektu bude realizováno 14 vzdělávacích kurzů DVPP a 2 exkurze pro učitele matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, environmentální a technické výchovy na základních a středních školách.

Předkládaný projekt dále poskytne 4 on-line kurzy pro řídící pracovníky škol zaměřené na oblast řízení a personální politiky.
Prostřednictvím aktivit projektu bude podpořeno min. 250 učitelů a řídících pracovníků škol. O klíčové aktivity projektu potvrdilo v době přípravy projektu zájem 5 škol z Plzeňského kraje podepsáním prohlášení o podpoře projektu.
Projekt bude realizován Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, vzdělávací aktivity povedou zkušení lektoři DVPP.

Zdroje projektu: 3 621 192,53 Kč

Zdroje EU: 3 078 013,65 Kč

Zdroje ČR: 543 178,88

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies