Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Ostraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji

Ostraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Karlovarský kraj

Název projektu: Ostraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji

Registrační číslo projektu: 1.07/1.3.11/03.0005

Realizace projektu: 01.03.2011 - 30.06.2012

Řešitel: PhDr. Jana Vaňková

Anotace projektu:

Žadatel vytvoří studijní materiály a organizační strukturu kurzů, které budou v rámci CŽV ped. pracovníků nabídnuty nekvalifikovaným učitelům 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji. Modulárně koncipované kurzy zaměřené na oborové, ale především pedagogicko-psychologické a sociálně-komunikativní kompetence učitele budou přínosem zejména pro nekvalifikované učitele. Do nabídky jsou zahrnuty kurzy zaměřené na výuku cizích jazyků žáků dané věkové kategorie. Jednotlivé kurzy budou obsahově totožné s předměty zařazenými do studijního plánu oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Kredity za jejich úspěšné absolvování mohou být účastníkovi CŽV po vstupu do graduálního vzdělávání uznány, a to až do výše 60 % kreditů požadovaných studijním plánem. Účastník tak po absolvování přijímacího řízení může pokračovat ve vyšších ročnících studia nezbytného pro získání kvalifikace. Usnadní se mu tak cesta k získání kvalifikace, zvýší se dostupnost, kvalita a atraktivita nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky.

Zdroje projektu: 2 616 260,72 Kč

Zdroje EU: 2 223 821,61 Kč

Zdroje ČR: 392 439,11 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies