Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Štýrskohradecko-plzeňské didaktické dny v Plzni - hlavním městě kultury 2015. Volume 5

Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Štýrskohradecko-plzeňské didaktické dny v Plzni - hlavním městě kultury 2015. Volume 5

Zpět

Poskytovatel dotace: MŠMT AKTION

Název projektu: Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Štýrskohradecko-plzeňské didaktické dny v Plzni - hlavním městě kultury 2015. Volume 5

Registrační číslo projektu: 92p21

Realizace projektu: 01.01.2022 - 31.12.2022

Řešitel: Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller

Anotace projektu:

Cílem našich společných projektových dnů je jednak Plzeň, jako čtvrté největší město Čech, významná kulturní a průmyslová metropole a hlavní město kultury v roce 2015, ale vlastně i didaktika psaní, textová performance, interkulturní učení a jazyková animace. Studenti z univerzity v Grazu budou jako účastníci projektu poznávat společně se studenty katedry německého jazyka FPE ZČU metody a možnosti interkulturního učení, kreativního psaní, vzájemné zpětné vazby a nejnovějších stylů zprostředkování výuky vlastivědy, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Důraz bude kladen na jazykové rozdíly a podobnosti v rámci němčiny jako mateřského/prvního (DaZ) a cizího (DaF) jazyka. Studenti budou také hledat a nalézat spojitosti mezi Českou republikou a Rakouskem.

Zdroje projektu: 75 936,00 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies