Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání

Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání

Zpět

Poskytovatel dotace: Otevřeno

Název projektu: Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání

Registrační číslo projektu: 05224730/1

Realizace projektu: 01.01.2022 - 30.06.2023

Řešitel: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj tvořivosti budoucích učitelů MŠ a 1. stupně (přes 700 studujících). Studující často šablonovitě opakují vyučovací postupy a metody předchozích učitelských generací. Umělecké obory nabízí oproštění od těchto schematických návyků, a to prostřednictvím kreativních výtvarných, hudebních, dramatických činností, humorných úloh, zážitkových aktivit, které rozvíjí tvořivost a flexibilní myšlení studentů. Tvořivost přitom chápeme jako jednu z klíčových kompetencí všeobecného vzdělání budoucích učitelů (Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání, ZČU v Plzni 2017). Na výtvarné katedře ve spolupráci s hudební katedrou a katedrou pedagogiky i psychologie zorganizujeme kreativní workshopy s mezinárodní účastí lektorů s cílem podpořit divergentní myšlení studujících MŠ a 1. stupně a jejich schopnost nacházet různá inovativní a originální řešení problému. Zároveň připravíme a v praxi ověříme interaktivní kreativní didaktické kurzy Moodle.

Zdroje projektu: 520 000,00 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies