Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > PEDAL – Young People with intellectual disabilities in the period of transition, Zkoumání přechodových období mladých lidí s mentálním postižením

PEDAL – Young People with intellectual disabilities in the period of transition, Zkoumání přechodových období mladých lidí s mentálním postižením

Zpět

Poskytovatel dotace: Grantová agentura České republiky

Název projektu: PEDAL – Young People with intellectual disabilities in the period of transition, Zkoumání přechodových období mladých lidí s mentálním postižením

Registrační číslo projektu: 22-26896S

Realizace projektu: 01.01.2022 - 1.12.2024

Řešitel: doc. PhDr. Šiška Jan, Ph.D.

Partneři projektu:

Spoluřešitelé:

  • Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. (výzkumná pracovnice & odborná asistentka OSIP KPG FPE ZČU)
  • Mgr. Kateřina Horská, Ph.D. (výzkumná pracovnice OSIP KPG FPE ZČU)
  • MgA. Marie Černíková, Ph.D. (výzkumná pracovnice & odborná asistentka OSIP KPG FPE ZČU)
  • PhDr. Jan Mašek, Ph.D. (výzkumný pracovník OSIP KPG FPE ZČU & odborný asistent KVK FPE ZČU
  • Mgr. Tereza Havránková (koordinátorka projektu, doktorandka, asistentka KAJ, FPE ZČU)

Mezinárodní spolupráce:

  • Renáta Tichá, Ph.D. (University of Minnesota, Minneapolis, School of Education and Human Development, Institute for Social integration)
  • prof. Julie Beadle Brown, Ph.D. (University of Kent, Canterbury, School of Sociology, Social policy and Social Research, Tizard Centre)
  • prof. Nicola Shaughnessy, Ph.D. (University of Kent, School of Arts)

Anotace projektu:

Životy žen a mužů s mentálním a vývojovým postižením byly historicky zatíženy vyloučením, segregací, institucionalizací a různými druhy omezení. V posledních pěti desetiletích došlo v České republice – pod vlivem myšlenkových směrů jako je hnutí za lidská práva a v poslední době také Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením – k posunu směrem ke komunitním službám a k plnému zapojení osob s postižením do společnosti. Proto je významné poznání faktorů, které tomu přispívají, nebo naopak brání. Cílem projektu PEDAL je vyplnit mezery v současném poznání žité zkušenosti mladých lidí s mentálním či vývojovým postižením, a to v klíčovém období přechodu ze školního vzdělávání do dospělého života. Za tímto účelem výzkumný tým inovativním způsobem kombinuje metody sociálních věd s přístupy performativních umění a nových médií. Projekt nicméně necílí pouze na popis současné situace; jeho ambicí je také identifikovat a prozkoumat faktory spojené s úspěšným přechodem mladých lidí do dospělosti a podmínky nutné k tomu, aby školy a podpůrné služby dokázaly každého jedince s postižením podpořit v plnohodnotném a aktivním zapojení do společnosti.

Zdroje projektu: 4 902 000,00 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies