Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Rozvoj oborových didaktik jako nástroj ke zlepšení výuky na školách v Plzeňském kraji (RIS3)

Rozvoj oborových didaktik jako nástroj ke zlepšení výuky na školách v Plzeňském kraji (RIS3)

Zpět

Poskytovatel dotace: Plzeňský kraj

Název projektu: Rozvoj oborových didaktik jako nástroj ke zlepšení výuky na školách v Plzeňském kraji (RIS3)

Registrační číslo projektu: 022ZU14

Realizace projektu: 01.01.2022 - 31.12.2022

Řešitel: doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Anotace projektu:

V rámci tohoto projektu bude Fakulta pedagogická ZČU v kontaktu s řediteli středních škol v regionu zpracovávat seznam možných intervencí pro podporu neaprobovaných učitelů na SŠ. V regionu vzniknou společenství praxe pro všechny klíčové obory. Společenství praxe budou platformou pro sdílení inspirace a dobré praxe a také pro kolegiální podporu neaprobovaných učitelů ze strany učitelů s aprobací a akademických pracovníků Fakulty pedagogické ZČU. V regionu bude v součinnosti společenství praxe a Fakulty pedagogické ZČU rozšířena nabídka celoživotního vzdělávání pro neaprobované učitele, a to především v oblasti kratších kurzů, v jejichž rámci obdrží účastníci kredity započitatelné v případném dalším studiu na Fakultě pedagogické (v dlouhodobých kurzech celoživotního vzdělávání pro doplnění nebo rozšíření kvalifikace nebo přímo v rámci bakalářského či magisterského studia na Fakultě pedagogické ZČU). Nabídka bude rozšířena především o kurzy realizované distanční nebo kombinovanou formou tak, aby tyto kurzy byly snadno dostupné a neaprobovaný učitel se mohl s jejich pomocí připravit na výuku konkrétního předmětu ve chvíli, kdy to potřebuje (např. ihned po nástupu na školu nebo ještě před nástupem do školy apod.).

Zdroje projektu: 1 000 000,00 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies