Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Člověk a svět práce (World of Work)

Člověk a svět práce (World of Work)

Zpět

Poskytovatel dotace: Erasmus +

Název projektu: Člověk a svět práce (World of Work)

Realizace projektu: 01.09.2015 - 30.04.2018

Řešitel: PaedDr. Petr Mach, CSc.

Partneři projektu:

Dr. Josef Raabe Slovensko (Slovensko)

Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika)

Universität Stuttgart (Německo)

MiNe-MINT e.V. (Německo)

Základní škola s mateřskou školou Udiča (Slovensko)

Soukromá střední a umělecká škola designu (Slovensko)

7. základní škola a mateřská škola Plzeň (Česká republika)

Anotace projektu:

Vytvořit průzkum, který se týká dobré praxe a hlavních výzev s ohledem na zabezpečení předmětů souvisejících se světem práce v partnerských zemích jako i v dalších zemích napříč Evropou.
Navrhnout, vyvinout, otestovat a validovat inovativní metodické materiály pro učitele v předmětech souvisejících s oblastí Člověk a svět práce na druhém stupni ZŠ.
Zorganizovat a zrealizovat 64 tvořivých dílen pro učitele a žáky zaměřených na praktickou ukázku, jak aplikovat metodické materiály World of Work.
Vyvinout video, které bude sloužit jako praktická instruktáž o způsobech, jakými mohou být metodické materiály využité v kurikulu a při mimoškolních aktivitách.
Vytvořit a spustit online platformu World of Work (volně přístupný interaktivní nástroj), na které budou zpřístupněny všechny materiály ve čtyřech jazykových mutacích, což umožní využívání a udržitelnost výstupů projektu v budoucnu.
Zorganizovat jednu velkou konferenci pro národní a mezinárodní účastníky, jejímž cílem bude šířit výsledky projektu.

Zdroje projektu: 1 098 000 Kč

Webové stránky projektu: http://www.world-of-work.eu/cs/o-projektu

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies