Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education

Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education

Zpět

Poskytovatel dotace: Erasmus +

Název projektu: Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education

Realizace projektu: 01.10.2016 - 30.06.2019

Řešitel: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Partneři projektu:

Dr. Josef RAABE Slovensko (SR)

Západočeská univerzita v Plzni (ČR)

Trnavská univerzita v Trnave (SR)

Základní škola s mateřskou školou krále Svatopluka Šintava (SK)

Základní škola J.Gutha-Jarkovského, Praha (CZ)

Anotace projektu:

Zručnosti v přírodovědných předmětech se stávají čím dál tím důležitější součástí základní gramotnosti v současné poznatkové ekonomice. Aby Evropa nadále pokračovala v růstu, pociťujeme silnou potřebu vychovávat vědecky uvědomělé občany, kteří budou schopní dělat inteligentní rozhodnutí a rozvíjet kritické myšlení.

Zdroje projektu: 845 250 Kč

Webové stránky projektu: https://www.i-skype.com/?lang=cz

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies