Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Researching the availability, nature and quality of community – based services for people with intellectual disabilities in the Czech Republic

Researching the availability, nature and quality of community – based services for people with intellectual disabilities in the Czech Republic

Zpět

Poskytovatel dotace: Grantová agentura České republiky

Název projektu: Researching the availability, nature and quality of community – based services for people with intellectual disabilities in the Czech Republic

Realizace projektu: 01.01.2020 - 31.12.2022

Řešitel: Mgr. Šárka Káňová, Ph.D.

Anotace projektu:

Projekt ROBIN spojí kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody, aby prozkoumal dostupnost, povahu a kvalitu služeb komunitního bydlení pro lidi s mentálním postižením v České republice. Shromážděné údaje umožní prozkoumat, jak dobře služby splňují definici komunitních služeb a jak jsou lidé s mentálním postižením podporováni, aby byli skutečně plnohodnotnými a aktivními občany ve svých komunitách, a jak jsou naplňována jejich práva podle článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Předkládaný výzkum, jako jeden z prvních 1) systematicky zmapuje poskytování, povahu a kvalitu služeb pro uvedenou skupinu lidí, 2) prozkoumá, co je v praxi nezbytné pro dosažení změny. To bude mít následně potenciál ovlivnit vývoj nástrojů pro monitoring a další rozvoj komunitních pobytových služeb nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku.

Zdroje projektu: 3 383 000,00 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies