Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000661

Realizace projektu: 01.11.2016 - 31.10.2019

Řešitel: doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

Partner projektu:

Západočeská univerzita v Plzni - Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytvoření společenství praxe a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování sociálních, personálních a občanských kompetencí. Ty se nejlépe rozvíjejí s využitím zkušenostního učení a interaktivních aktivit a her, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. Projekt bude zaměřen na využívání prostředků z oblastí: (a) pohybových her, (b) psychomotoriky, (c) výchovy v přírodě a (d) dramatické výchovy. Příjemcem je Univerzita Palackého v Olomouci.

Zdroje projektu: 35 723 279,20 Kč

Zdroje EU: 30 364 787,32 Kč

Zdroje ČR: 3 572 327,92 Kč

Zdroje ZČU: 1 786 163,96 Kč

Webové stránky projektu: https://www.ujep.cz/cs/4093/op-vvv_spolecenstvi-praxe-pro-rozvoj-socialnich-a-obcanskych-kompetenci

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies