Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity

Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511

Realizace projektu: 01.01.2017 - 14.03.2020

Řešitel: Mgr. Ludmila Půbalová

Partneři projektu:

Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s.

Západočeská univerzita v Plzni

Anotace projektu:

Projekt má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělání a rozvoj kreativity dětí MŠ. Projekt umožní individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a spolupráci pedagogů pro poskytování kolegiální podpory. V rámci projektu bude vytvořena také metodika pro předškolní vzdělávání a podpořena spolupráce studentů budoucích pedagogů s aktivními pedagogy MŠ.

Zdroje projektu: 8 204 262,50 Kč

Zdroje EU: 6 629 044,10 Kč

Zdroje ČR: 1 575 218,40 Kč

Webové stránky projektu: http://materinky.vyzkumnecentrum.eu/materinky/

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies