Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > CESTY K INKLUZI

CESTY K INKLUZI

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: CESTY K INKLUZI

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

Realizace projektu: 01.09.2016 - 31.08.2019

Řešitel: PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Partneři projektu:

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace

Základní škola Karla Vokáče, Strašice

Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace

Základní škola Poběžovice, okres Domažlice

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace

Anotace projektu:

Projekt aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpořeno sdílení dobré praxe.

Zdroje projektu: 33 831 195,43 Kč

Zdroje EU: 28 756 516,11 Kč

Zdroje ČR: 3 383 119,54 Kč

Zdroje ZČU: 1 691 559,78 Kč

Webové stránky projektu: http://cki.zcu.cz/

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies