Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Realizace projektu: 01.01.2018 - 31.03.2021

Řešitel: PhDr. tomáš Jeřábek, Ph.D.

Partneři projektu:

Univerzita Karlova

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Masarykova univerzita

Ostravská univerzita

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Palackého v Olomouci

Západočeská univerzita v Plzni

Národní ústav pro vzdělávání

Anotace projektu:

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

Zdroje projektu: 123 311 112,19 Kč

Zdroje EU: 96 182 667,49 Kč

Zdroje ČR: 20 962 889,06 Kč

Zdroje ZČU: 6 165 555,64 Kč

Webové stránky projektu: https://digigram.cz/

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies