Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Podpora rozvíjení informatického myšlení

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora rozvíjení informatického myšlení

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Realizace projektu: 01.10.2017 - 30.11.2020

Řešitel: Lenka Cháberová

Partneři projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Západočeská univerzita v Plzni

Masarykova univerzita

Univerzita Karlova

Univerzita Hradec Králové

Ostravská univerzita

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Palackého v Olomouci

Technická univerzita v Liberci

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Anotace projektu:

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Zdroje projektu: 121 213 721,51 Kč

Zdroje EU: 94 546 702,76 Kč

Zdroje ČR: 20 606 332,65 Kč

Zdroje ZČU: 6 060 686,10 Kč

Webové stránky projektu: https://imysleni.cz/

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies