Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850

Realizace projektu: 01.09.2017 - 29.02.2020

Řešitel: Mgr. Robert Mimra

Partneři projektu:

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

Česká filharmonie

Západočeská univerzita v Plzni

Portedo o.p.s.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se SVP a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely šk. zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR.

Zdroje projektu: 24 996 710,54 Kč

Zdroje EU: 20 197 342,11 Kč

Zdroje ČR: 4 799 368,43 Kč

Webové stránky projektu: http://eurohudebka.cz/index.html

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies