Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Biologie všedního dne

Biologie všedního dne

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Plzeňský kraj

Název projektu: Biologie všedního dne

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/02.0023

Realizace projektu: 01.03.2013 - 28.02.2015

Řešitel: RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Anotace projektu:

Žákům a studentům ZŠ a SŠ jsou mnohdy předkládány moderní vědecké poznatky, ale nezřídka je zapomínáno na základní biologické zákonitosti, přírodní zdroje a suroviny, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Tak například žák základní školy umí vysvětlit podstatu fotosyntézy, ale ne vždy odpoví na otázku: Z čeho je vyroben cukr, který si dává každé ráno do čaje. Právě to, aby žáci a studenti uměli zodpovědět tyto otázky je hlavním cílem předkládaného projektu. Projekt nabízí vzdělávací systém s názvem "Biologie všedního dne". Systém je rozdělen do pěti tematických okruhů (modulů) a každý modul se skládá ze tří vzdělávacích aktivit (viz příloha č. 7). Pro každou aktivitu bude vytvořen soubor podpůrných vzdělávacích materiálů. Celkem 75 učitelů absolvuje alespoň jednu vzdělávací aktivitu. Vyškolení učité pak tyto poznatky s pomocí souboru podpůrných materiálů budou implementovat do výuky na vlastní škole a zabezpeční jejich přenos na cílovou skupinu žáci.

Zdroje projektu: 5 103 774,73 Kč

Zdroje EU: 4 338 208,52 Kč

Zdroje ČR: 765 566,21 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies