Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Projekt Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů

Projekt Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Projekt Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015764

Realizace projektu: 01.07.2020 - 31.12.2022

Řešitel: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Anotace projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění výuky budoucích učitelů na Fakultě pedagogické ZČU. Do vybraných předmětů všech vyučovaných oborů na fakultě budou nově zařazeny aktivity rozvíjející evaluační a autoevaluační strategie studentů učitelství. Projekt posílí sdílení a spolupráci akademických pracovníků, studentů a učitelů MŠ/ZŠ/SŠ z partnerských škol v regionu včetně zajištění mezinárodního přesahu aktivit díky realizaci a reflexi společných didaktických stáží ve vybraných evropských zemích.

Zdroje projektu: 29 836 926,00 Kč

Zdroje EU: 25 361 387,10 Kč

Zdroje ČR: 2 983 692,60 Kč

Zdroje ZČU: 1 491 846,30 Kč

Webové stránky projektu: https://inspire.zcu.cz/

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies