Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ

Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Plzeňský kraj

Název projektu: Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/02.0024

Realizace projektu: 01.03.2013 - 28.02.2015

Řešitel: Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

Anotace projektu:

Nedílnou součástí studia přírodních věd je experimentální činnost a pozorování probíhajících procesů. Tento projekt podporuje praktické formy výuky přírodních věd - biologie, fyziky a chemie. Při realizaci projektu bude využito potenciálu ZČU v oblasti personální i materiálního zabezpečení. Žákům ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji budou nabídnuty přednášky z jednotlivých oborů, oborové workshopy a exkurze. V projektu uvedené aktivity tvoří předpoklad pro další rozvoj a posílení interdisciplinárního pojetí výuky přírodovědných předmětů formou multioborových workshopů a multioborových exkurzí, které budou další součástí projektu. Většina aktivit bude orientována na co nejširší skupinu žáků v Plzeňském kraji, aktivity budou dostupné i žákům ze škol v menších obcích mimo hlavní střediska regionu. Cílem projektu je prostřednictvím navržených aktivit dovést žáky ke komplexnímu chápání podstaty dějů probíhajících v přírodě a zvýšit jejich motivaci ke studiu přírodních věd.

Zdroje projektu: 5 123 740,42 Kč

Zdroje EU: 4 355 179,35 Kč

Zdroje ČR: 768 561,07 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies