Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0033

Realizace projektu: 01.06.2014 - 30.06.2015

Řešitel: Mg. Pavla Sovová, Ph.D.

Anotace projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé (popř. vedoucí pracovníci) mateřských škol ze západočeského regionu. V rozvoji a výchově dětí mají významnou úlohu, neboť v předškolním období dochází k vytvoření základu všech složek osobnosti včetně vztahu a postojů k okolnímu prostředí, k lidské tvorbě, k technické a vědecké dimenzi společnosti. Realizace předkládaného vzdělávacího projektu podpoří profesní rozvoj učitelek (učitelů) MŠ několika způsoby. Hlavní důraz je kladen na polytechnickou výchovu v MŠ, její odpovídající obsah, metody a formy. Získané zkušenosti a studijní materiál z kurzů DVPP a ze stáží budou shrnuty v odborné elektronické publikaci. V souladu s principy CŽV obsahuje projekt také moderní vzdělávací činnosti, které jsou zaměřeny na osobnost učitele MŠ (kurz mentoringu, kurzy rozvíjející osobnostně-kultivující kompetence). Podstatnou částí projektu je jeho evaluace. Projekt je realizován FPE ZČU v Plzni, jejímiž partnery jsou Hlasové centrum, o.p.s. a Začít spolu o.p.s.

Zdroje projektu: 5 739 894,02 Kč

Zdroje EU: 4 878 909,91 Kč

Zdroje ČR: 860 984,11 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies