Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií

Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/18.0022

Realizace projektu: 01.03.2012 - 28.02.2014

Řešitel: Mg. Pavla Sovová, Ph.D.

Anotace projektu:

Obsahem projektu je kvalitativní a organizační rozvoj studia Učitelství pro MŠ. Bude rozšířena dosavadní akreditace o kombinovanou formu (KF) studia s cílem umožnit zejména nekvalifikovaným pedagogům MŠ (cíl.sk.č.1) v regionu západních Čech dosáhnout kvalifikace. V rámci projektu dojde k vytvoření efektivních studijních nástrojů pro vzdělávání v KF. Součástí řešení projektu také bude a) příprava přij. řízení, jež zohlední specifika cílové skupiny č.1; b) vytvoření Metodiky pro ověřování profesionální připravenosti - pro uznání předchozího vzdělání. Akademičtí pracovníci (AP) tvoří cílovou skupinu č.2. V rámci projektu budou AP proškoleni pro tvorbu moderních výukových nástrojů. Projekt umožní též další vzdělávání AP v oblasti jejich specializace a výzkumné činnosti. Díky realizaci projektových aktivit se prohloubí interakce vš výuky a edukační reality v MŠ. Studenti - učitelé MŠ poskytnou pro vš výuku cenné podněty. Vysokoškolské studium chápeme jako společné učení učitelů a žáků.

Zdroje projektu: 5 622 125,97 Kč

Zdroje EU: 4 778 807,07 Kč

Zdroje ČR: 843 318,90 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies