Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/19.0007

Realizace projektu: 01.04.2011 - 31.03.2014

Řešitel: Dr. phil. Michaela Voltrová

Partneři projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Technická univerzita v Liberci

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Jedná se o důležitý prvek, který vede ke zkvalitnění výuky na základních a středních školách. Jedná se o rozšíření kvalifikace ve smyslu získání nového aprobačního předmětu pro učitele i ve smyslu získání dalšího vzdělání zacíleném na výuku na vyšším stupni škol.
V rámci tohoto projektu budou vytvářeny nebo inovovány nové vzdělávací programy na základě aktuálních potřeb pedagogických pracovníků. Bude také vytvořen Standard pro udělování akreditací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací programy podle §6 písm. c) vyhlášky č.317/2005 Sb (dále Standard). Vzhledem ke stále se rozvíjející potřebě distančního vzdělávání dojde i k vytvoření distančních modulů vzdělávání, jejichž funkčnost a kvalita bude ověřována. Pro potřeby e-learningu budou vytvořeny nástroje pro sebehodnocení, komunikaci s tutorem a další.

Zdroje projektu: 14 991 755,97 Kč

Zdroje EU: 12 742 992,57 Kč

Zdroje ČR: 2 248 763,40 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies