Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Projekty > Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

Zpět

Poskytovatel dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/18.0023

Realizace projektu: 01.09.2011 - 30.06.2014

Řešitel: PhDr. Jana Vaňková

Anotace projektu:

Cílem projektu je rozšířit akreditaci vybraných studijních oborů bakalářského studia a na ně navazujícího magisterského studia vedoucích k získání učitelské kvalifikace o kombinovanou formu studia a umožnit tak nekvalifikovaným pedagogům postupně dosáhnout plné kvalifikace. V rámci projektu dojde k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů pro vzdělávání cílové skupiny. Prostředkem k naplnění cíle bude také proškolení 60 vysokoškolských pedagogů (autorů e-learningových kurzů a podpůrných studijních materiálů, tutorů), poskytnutí odborné pomoci při zpracování 76 e-learningových kurzů.
Cílem je pomoci nekvalifikovaným pedagogům základních a středních škol zahájit studium a získat tak plnou kvalifikaci (Zákon č. 422/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících), vytvořit pro ně motivující prostředí pro studium respektující jejich časové možnosti.
Další informace o stručném obsahu projektu naleznete v příloze č. 10 Stručný obsah projektu.

Zdroje projektu: 14 543 172,78 Kč

Zdroje EU: 12 361 696,86 Kč

Zdroje ČR: 2 181 475,92 Kč

Logo OP

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies