Projektové centrum

Studium pro ruskojazyčné uchazeče

Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.

Cena: 22 000 Kč za studium

Rozsah: 2 semestry

Anotace kurzu:

Cílem studia je připravit uchazeče ke zvládnutí studia na české vysoké škole.
Studenti získají přehled o obsahu předmětů vyučovaných v rámci bakalářského programu Ruský jazyk pro vzdělávání.
Výuka bude vedena v ruském jazyce.

Přijímací řízení:

Bez přijímacích zkoušek.

Organizace studia:

Výuka bude probíhat blokově a formou individuálních konzultací na FPE ZČU v Plzni, Veleslavínova 42.
Studium je ukončeno složením předepsaných zápočtů a zkoušek a obhajobou ročníkové práce.

Poplatek za studium:

Poplatek za celé studium je stanoven ve výši 22.000 Kč.

Přihlásit se do kurzu