Projektové centrum

DVPP - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Garant: PhDr. Jana Vaňková

Cena: 7 000 Kč / semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Vzdělávací program v rámci CŽV je určen pro učitele – absolventy magisterského studijního programu v oboru:
a) učitelství pro 2. stupeň ZŠ,
b) předškolní pedagogika (učitelství pro MŠ),
c) pedagogika,
d) učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ,
e) speciální pedagogika,
f) vychovatelství a pedagogika volného času,
kteří tímto studiem získají odbornou kvalifikaci učitele 1. stupně ZŠ podle § 7 odst. 1 písm. b), c), d), e) a g) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium je zaměřeno na oblasti a témata:
jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura,
matematika a její aplikace,
výchovy - hudební, výtvarná, tělesná,
informační technologie a pracovní výchova,
didaktika přírodovědných oborů,
pedagogika a psychologie.

Přijímací řízení:

Maximum 30 účastníků v ročníku. Cílová skupina: absolventi magisterského studijního programu v oboru:
a) učitelství pro 2. stupeň ZŠ,
b) předškolní pedagogika (učitelství pro MŠ),
c) pedagogika,
d) učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ,
e) speciální pedagogika,
f) vychovatelství a pedagogika volného času.

Organizace studia:

Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia opřeného o systém studijních opor, zejména o systém Courseware.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 24 500 Kč (z toho poplatek za 1.-3. semestr 3 x 7 000,- Kč, za 4. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu