Projektové centrum

Počítačová prezentace

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Úvod do problematiky počítačových prezentací. Obsah: Zásady dobré prezentace, zpracování tématu, načasování. Efektivní práce v MS PowerPoint, ovládání prezentace. Umístění textu do prezentace. Barvy, motivy, grafické objekty (např. formátování objektů, vrstvení, seskupení, překlápění). Pohyby, přechody, animace, tlačítka, linkování videí. Vkládání objektů z jiných aplikací (rastrové obrázky, kliparty, video a zvuk, grafy, organizační diagramy, tabulky). Možnosti předvádění prezentací (např. lektorem, prohlížení jednotlivcem, automatické prohlížení). Práce s interaktivní tabulí, program Smart Notebook. Vytváření dokumentů pro interaktivní tabuli, nástroje pro prezentaci. Pořizování Smart-dokumentů.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu