Projektové centrum

Číslicové prvky a systémy

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Seznámení s vybranými číslicovými prvky a systémy a s jejich uplatněním v elektronických strukturách počítačové techniky. Obsah: Logické členy. Číslicové obvody. Stupně integrace. Klopné obvody. Čítače a registry. Dekodéry. Multi a demultiplexery. Polovodičové paměti. Kombinační a sekvenční logické obvody. A/D a D/A převodníky.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu