Projektové centrum

Internet

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Úvod do problematiky práce s internetem. Obsah: Historie sítě Internet, architektura sítě Internet, internetové protokoly, adresování v síti Internet, služby Internetu, možnosti připojení do sítě Internet, prohlížeče webových stránek, off-line komunikace, on-line komunikace, vyhledávání na Internetu, multimediální obsah Internetu, internet a bezpečnost, elektronické obchodování, elektronické bankovnictví, základy tvorby webových stránek.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu