Projektové centrum

Úvod do zpracování textových informací

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Úvod do problematiky zpracování textů a zejména získání kompetencí pro efektivní práci s rozsáhlými texty. Obsah: Vytváření dokumentů ve Wordu. Formátování dokumentu, základní náležitosti dokumentů, použití tabulek, práce s fonty, tisk dokumentu. Opravy textu, práce se soubory, styly a autoformát, šablony, autotext, automatické opravy, složka, pole, základy práce s makry. Práce s osnovou, vytvoření obsahu, rejstřík, poznámky, záložky, odkazy a křížové odkazy, anotace, revize a hlavní dokument, DTP a kreslení, grafy, makra, základy VBA. Seznámení se základními pojmy z typografie a s vazbami na další programové vybavení.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu