Projektové centrum

Instalace a administrace počítačů s operačními systémy Linux

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Cílem je seznámit s problematikou instalace a administrace PC s OS Linux, jejich konfigurace a správy. Obsah: Počítač – technické a systémové vybavení. Základní nastavení v BIOSu. Rozdělení a správa disků, oddílů. Zakládání a správa uživatelů, skupin, účet administrátor. Konfigurace síťových adapterů, tiskáren a dalších periferních zařízení. Textový, grafický režim činnosti. Zabezpečení systému, aktualizace, firewally, antivirové programy, zabezpečení Internetu. Mechanismy oprávnění a řízení přístupu k souborovému systému, správa uživatelských účtů a skupin, uživatelské profily, složky. Instalace a připojení paměťových modulů, disků, síťových, zvukových, grafických karet, WiFi, BlueTooth, tiskáren. Bezpečnost a spolehlivost systému, zálohování systému, body obnovení. Síťové služby, možnosti vytváření počítačových sítí, možnosti využití jako síťový OS. Příkazové interpretery – shelly, skripty, plánovač úloh. Diagnostika systému, optimalizace a údržba OS. Integrované programy a produkty, instalace programů. Možnosti vzdáleného přístupu, správy.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu