Projektové centrum

Metodologie tvorby e learningových kurzů

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Terminologie a vymezení možností využití e-learningu v kontextu základní a střední školy. Schéma a komponenty e-learningu. Pedagogické a didaktické aspekty e-learningu. Struktura e-kurzu. Motivace a vedení účastníků e-kurzů. Zásady pro psaní studijních textů. Využití diagnostiky v e-learningu. Evaluace e-learningu. Desatero autora e-kurzu.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu