Projektové centrum

Technické zpracování digitálního videa pro učitele

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Úvod do problematiky pořizování a následného zpracování digitálního videa, zejména v oblasti práce pedagogů. Představení digitalizace analogového videa; pořizování digitálního videozáznamu, metody tvorby digitálního videopořadu umístitelného na různé typy médií i na WWW s důrazem na technickou úroveň zpracování. Obsah: Principy a způsob práce s digitálními kamerami různých typů, včetně HD kamer. Důležité režimy a jejich nastavování. Možnosti manuálního nastavování. Kodeky. Pořízení videozáznamů a následná editace. Placené i neplacené aplikace pro zpracování videa. Video v praxi učitele - specifické příklady (biologie, zeměpis, fyzika, chemie), vybrané příklady. Základní pojmy. Kodeky. Formáty videa. Techniky střihu. Využití překryvné stopy - klíčování do modré či zelené. Přechody, titulky, tvorba menu. Práce se zvukem, komentáře, zvukové efekty. Export videa do různých formátů. Video na webu. Práce s více kamerami, nastavení video - projektů v dané aplikaci. Tvorba konkrétních videozáznamů, upozornění na nejčastější chyby. Vkládání statických snímků do videa, animace ve videu, video v animaci. Vkládání videa do pdf souborů.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu