Projektové centrum

Technické zpracování digitální fotografie pro učitele

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Úvod do problematiky pořizování a následného zpracování digitální fotografie zejména v oblasti práce pedagogů. Představení digitalizace obrazu; práce se skenerem, digitálním mikroskopem a teleskopem, metody úprav fotografií a tvorba galerií fotografií. Obsah: Principy a způsob práce s amatérskou a poloprofesionální digitální zrcadlovku (DSLR) a s kvalitním digitálním kompaktem; charakteristika odlišného použití. Důležité režimy obou kategorií a úvod do jejich nastavování. Možnosti manuálního nastavování. Podrobně výhody a nevýhody výše uvedených kategorií. Pořízení fotografií a následná editace. Foto v praxi učitele - specifické příklady (biologie, zeměpis fyzika). Základní pojmy: clona, doba expozice, kompenzace expozice, bracketing, citlivost či vyvážení bílé barvy. Automatické a ruční zaostřování. Ostření a hloubka ostrosti. Režimy blesku a správné využití blesku. Objektivy DSLR; světelnost, optická stabilizace, geometrické a světelné vady. Použití. Příslušenství: spouště, bateriové držáky, akumulátory, paměťové karty, čtečky. Stativy. Filtry. Dynamický rozsah. Úprava digitálních fotografií. Seznámení s editory bitmapových obrázků: Zoner Photo Studio, GIMP a Photoshop. Specifické užití Photoshopu při úpravách digitálních fotografií. Barevné prostory. Použití křivek v grafických bitmapových editorech. Pokročilé techniky retuše v Photoshopu CS3. Další techniky používané pro co nejvýraznější vylepšení fotografií. Redukce červených očí. Redukce šumu. Přenos fotografií - druhy digitálních formátů a typy komprese, výhody a nevýhody jednotlivých formátů. Výstupy z digitální fotografie: tisk fotografií, elektronická prezentace a příprava pro WEB, fotografické galerie, archivace. Panoramatické fotografie. Fotografie s vysokým dynamickým rozsahem. Makrofotografie. Práce s digitálním mikroskopem. Tvorba fotomontáží. Kolorování černobílých fotografií. Doporučené metody zálohování fotografií. Digitalizace fotografie (skenování netransparentních i transparentních předloh).

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu