Chemické látky v našem životě

Garant: Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.

Cena: zdarma

Rozsah: 4 hodiny

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se způsoby testování zdravotně škodlivých účinků chemických látek, s nimiž přicházejí lidé do přímého kontaktu, a jejich centrální evidence; charakterizovat aktuální problémy chemické kontaminace našeho životního prostředí, jeho monitoring a biomonitoring; uvést závažné příklady individuálních rizik poškození zdraví chemickými látkami a obecné principy detoxikačních mechanismů, které se uplatňují v lidském organismu.
Obsah kurzu:
Stručný přehled zdravotně škodlivých látek v našem životním prostředí (přírodním, obytném, pracovním); způsoby stanovení a deklarování jejich zdravotního rizika (včetně toxikodynamických a toxikokinetických vlastností) a kontroly (event. monitorování) jejich výskytu. Organizování ochrany individuálního i veřejného zdraví před účinky toxických látek.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kurz proběhne 20. 11. 2013!

Přednáška a seminář.

Elektronické i tištěné studijní opory budou vytvořeny do prosince 2013 v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Poplatek za studium:

Po dobu trvání projektu je kurz zdarma.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.