Projektové centrum

Zpracování textových a grafických informací

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Seznámení se s informacemi o principech počítačové grafiky, barevných modelech, formátech grafických souborů. Úvod do aktivního zvládnutí vektorových a bitmapových editorů (Corel a Photoshop), do tvorby animací a prezentací a do zpracování textu. Obsah: Barevné modely, barevné prostory. Vektorová a bitmapová grafika. Formáty souborů. Vektorová grafika: základní pojmy vektorové grafiky, nástroje vektorové grafiky, ukazatele, typy zobrazení, vrstvy, kreslení křivek a objektů, výběr, přesun a základní úprava objektů. Transformace objektů; zrcadlení, rotace, velikost a zkosení, tvarování, kopírování, duplikáty, seskupování a kombinování, změna pořadí objektů. Zarovnávání a rozmisťování objektů, přichytávání k vodítkům, mřížce a objektům. Přesné kreslení. Výplně a obrysy, síťová interaktivní výplň, oříznutí - kontejner (ořezová maska). Perspektiva, přechod, obálka, vysunutí, stín, průhlednost objektů a další vektorové efekty. Výtvarný a odstavcový text, Text na osnově, Symboly, přizpůsobení textu rámci, slučování textu z databáze s grafikou, import, export, publikování do pdf, použití tabletu při práci s vektorovou grafikou. Bitmapová grafika: základní pojmy bitmapové grafiky, nový obrázek, pracovní plocha, rozlišení, nástroje, základní typy zobrazení, nastavení barev a tónů, od úrovní ke křivkám, nahrazování barev, použití štětce, vrstvy, výběry, cesty, masky, kanály, vrstvy, sady, efekty, styly, ořezové skupiny, výběry, výplně, cesty (osnovy). Vodítka a mřížky, masky, rychlá maska, kanály, masky vrstvy, průhlednost, text, textové vrstvy, kreslení, vybírání a přemísťování objektů, seskupování objektů, transformace, změna velikosti plátna, rotace a převracení obrázku, ořezávání, přechody, světlost, tmavost, ostrost, sytost, kreslení, retušování: klony, záplaty a retuše štětcem, filtry a efekty, import a export, obrázky ze skeneru, obrázky z digitálního fotoaparátu, použití tabletu při práci s bitmapovou grafikou. Automatizace zpracování textu i grafiky. Tvorba fotogaleri

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu