Projektové centrum

Zpracování dat

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Problematika zpracování dat s využitím tabulkového kalkulátoru Excel a databázového systému Access, seznámení s mechanismy zabezpečení dat, se standardem XML, základními programovacími technikami MS Visual Basic. Obsah: Formulace, principy. Úvod do XML technologie, implementace v MS Office. Visual Basic, Makra. Zabezpečení v MS Office. MS Excel (Úvod; Excel jako kalkulačka, funkce, zdroje informací; Grafy; Práce s rozsáhlými listy, seznamy, práce s klávesnicí; Kontingenční tabulky; Použití vzorců k úpravám a korekturám textu; Zjištění dat pomocí vzorců, některé zajímavé vzorce). MS Access (Úvod, pojem databáze, ODBC, SŘBD; Relace, objekty; Tabulky, klíče, relace; Dotazy výběrové, parametrické, křížové, akční, SQL; Operátory porovnávací, aritmetické, logické, výpočty; Formuláře, ovládací prvky; Sestavy, prezentace dat; Práce s vnějšími databázemi). Zabezpečení dat - šifrování, integrita, autorizace.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu